Artificial intelligence
for the ocean

Screen Shot 2019-01-02 at 09.47.34.png

CreateView endrer måten vi tar hånd om fiskehelse

 

Vi kombinerer vår drivkraft for teknologi, bærekraft og utvikling til å tilby våre kunder og samarbeidspartnere mer nøyaktig fiskehelsedata til en gunstig pris.

 
 

Fiskehelse

CreateView sin velferdssensor vil detektere lus og helsestatus til fisken slik at oppdrettere kan iverksette tiltak som behandling eller tiltak for å unngå smitte.

Bærekraft

Gjennom å utvikle nyskapende teknologi og viktige partnerskap bidrar CreateView med riktig teknologi og viktige allianser som vi trenger for å skape den verdenen vi ønsker oss.

Lønnsomhet

Automatisert lusetelling og fiskeovervåkning gir vinn-vinn for fisken, miljøet og fiskeforvaltningen. Det er flere grunner til at bærekraft lønner seg og bidrar til lønnsom vekst.

 Fiskehelse

21FEAerbi_laks05.jpg

Lakselusa er den store pinen i norsk fiskeoppdrett

CreateView sin velferdssensor vil detektere lus og helsestatus til fisken slik at oppdrettere kan iverksette tiltak som behandling eller tiltak i forhold til å unngå smitte.

Å løse de mange biologiske utfordringene vil vekke det ekstremt store potensiale vi har langs kysten vår. Skal Norges ambisjoner om å bli verdens fremste sjømatnasjon bli en realitet, må alle kloke hoder gå sammen om å finne nye smarte løsninger.

Vi i CreateView jobber for å være en ansvarlig aktør og er opptatt av hvordan tenke hele verdikjeden i sammenheng for å kunne ta fornuftige teknologiske beslutninger ut fra en helhetsvurdering.

 Bærekraft

screenshots baerekraft mac.jpg

Klodens tålegrenser virker som et veikart for CreateView sine strategier.

Vi lever i en verden som har behov for raske endringer, og vi ønsker å leder an på veien mot nødvendige omstillinger i havbruket.

Løsningene våre kan brukes til å utnytte ressursene i havet på en ny smart måte som skaper lønnsomhet. Vi mener vår styrke ligger like mye i teknisk kompetanse som i bærekraftskompetansen. Kunnskapen gir oss innsikt til å se risikoer og muligheter for kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom å utvikle nyskapende teknologi og viktige partnerskap bidrar CreateView med riktig teknologi og viktige allianser som vi trenger for å skape den verdenen vi ønsker oss. CreateView utvikler teknologiske løsninger som skal bidra til en positiv forskjell på lønnsomhet, miljø og menneskene.

 Lønnsomhet

Skjermbilde 2018-12-21 kl. 11.36.33.png

Bærekraften og lønnsomheten forsterker hverandre

Automatisert fiskehelseovervåkning øker lønnsomheten.

Fiskevelferd kan måles ved hjelp av helsetilstand, fysiologiske registreringer og atferd. Ny teknologi gir økt kontroll og bedre styring, som gir bedre fiskevelferd - som igjen øker lønnsomheten. Fisken er vår viktigste interessent når vi utvikler teknologi. En sunn fisk gir alle en god dag på jobben!